ផ្ទះល្វែងលក់ បឹងសាឡាង ទួលគោក

181, today +1
Cambodia Phnom Penh Phnom Penh Modified March 13, 2022 ID #7

ផ្ទះល្វែងលក់ មានឡាវតឿ២ជាន់ ក្បែរប៉ូលីសខណ្ឌទួលគោក ផ្សារដើមគរ
ផ្ទះរៀបចំខាងក្នុងស្អាត សព្វថ្ងៃបើកហាងកាត់ដេរ
ទំហំផ្ទះ 4.1m x 14m
កាត់ប្លង់រឹងជូន
ម្ចាស់ផ្ទាល់ តម្លៃអាចចចារបាន

    Name: The Moon Store

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)