ដីលក់ជាប់​ផ្លូវជាតិលេខមួយ National Road 1 គគីរ កៀនស្វាយ Koki Kien svay

220, today +2
Premium
Cambodia Phnom Penh Phnom Penh Modified March 13, 2022 ID #6

ដីលក់ជាប់ផ្លូវជាតិលេខមួយ National Road 1 គីឡូម៉ែត្រ ២០
ហួសផ្សារគគីរ 1km
ទំហំដី 15m xប្រហែល130m
ខាងមុខជាប់ផ្លូវជាតិលេខមួយ
ខាងក្រោយជាប់ផ្លូវលំភ្ជាប់មកផ្លូវជាតិលេខ១
549,000 $ ចចារបាន
Tel 070606004
089500529

(ម្ចាស់ដីសងខាងទំហំក្បាលដីដូចគ្នា អាចចចារទិញពង្រីកក្បាលដីបាន)

NR1
https://maps.app.goo.gl/8268mgmToTin1fA2A

    Name: Sothea

      Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)